Glavnih proizvodov

Družba Cometox srl je specializirana na področju komercializacije naslednjih proizvodov:

KOVINSKI BOR – BOROV KARBID – BOROV NITRID:

Borov nitird je med najbolj inovativnimi sintetičnimi keramičnimi materiali. Razpoložljiv je v prahu, v trdem in tekočem stanju ali kot aerosolno razpršilo. Zaradi njegovih izjemnih značilnosti – visoka toplotna zmogljivost, izredna toplotna prevodnost, mnogostranska uporabnost pri strojnem obdelovanju in visoka dielektrična trdnost – je borov nitrid res izreden material. Zelo pogosto se ga uporablja kot odstranjevalno sredstvo ali kot mazivo na različnih področjih (pogosto namesto grafita). Borov karbid je abrazivni material, ki ima podobne kemijske in fizikalne lastnosti kot diamant, na primer kemijska odpornost in trdota. Prav zaradi visoke trdote si je borov karbid prislužil vzdevek »Črni diamant« in je po diamantu in borovem nitridu med poglavitnimi materiali, ki se uporabljajo pri mletju.

Magnezijevi ostružki so posebna oblika kovinskega magnezija, ki se uporablja predvsem v farmacevtski industriji, točneje kot reagent pri Grignardovi reakciji.

ZAMAK ZA TLAČNO LITJE :

Družba Cometox srl nudi veliko izbiro zlitin ZAMAK:

 

Type ZL3 ZL6 ZL2 ZL6 ZL8 ZL12 ZL27 ZL16
Type Elem. Al Cu Mg Cr Ti Pb Cd Sn Fe Ni Si Zn
ZL3 min. 3,8 0,04 Rest
max. 4,2 0,03 0,06 0,003 0,003 0,001 0,020 0,001 0,02  
ZL5 min. 3,8 0,7 0,04 Rest
max. 4,2 1,1 0,06 0,003 0,003 0,001 0,020 0,001 0,02  
ZL2 min. 3,8 2,7 0,04 Rest
max. 4,2 3,3 0,06 0,003 0,003 0,001 0,020 0,001 0,02  
ZL6 min. 5,6 1,2   Rest
max. 6,0 1,6 0,01 0,003 0,003 0,001 0,020 0,02  
ZL8 min. 8,2 0,9 0,02 Rest
max. 8,8 1,3 0,03 0,005 0,005 0,002 0,035 0,04  
ZL12 min. 10,8 0,5 0,02 0,001 Rest
max. 11,5 1,2 0,03 0,005 0,005 0,002 0,050 0,05  
ZL27 min. 25,5 2,0 0,01 Rest
max. 28,0 2,5 0,02 0,005 0,005 0,002 0,070 0,07  
ZL16 min. 0,01 1,0 0,1 0,2 Rest
max. 0,04 1,5 0,02 0,2 0,3 0,005 0,004 0,003 0,040 0,07  

KATODNA ZAŠČITA: Družba Cometox srl se danes predstavlja na trgu kot specializirani proizvajalec sistemov za pasivno katodno zaščito s potrošnimi anodami. Katodna zaščita je sistem, ki preprečuje korozijo kovin v podzemnem in morskem okolju. V ta namen uporabljamo tehniko katodne polarizacije kovinske strukture, s čimer se spremeni njen potencial.
 

Uporabnost:

INDUSTRIJSKI SEKTOR: Standardni ali prilagojeni sistemi za katodno zaščito cevovodov, rezervoarjev in cistern (tudi vkopanih ali podvodnih).

LADJARSTVO IN OBJEKTI NA MORJU - GALVANIKA: Proizvodnja cinkovih kroglic za galvanizacijo
TERMOSANITARNI SEKTOR
:
Proizvodnja potrošnih anod za bojlerje

 

Seznam glavnih proizvodov

ALUMINIJ

ANTIMON

BAKER

BERILIJ

Aluminijev nitrat
Aluminijev oksid
Aluminij v prahu
Korund

Kovinski antimon
Antimon v prahu
Antimonov sulfid
Antimon trioksid

Bakrov acetat
Bakrov bromid
Bakrov karbonat
Bakrov klorid
Bakrova žica
Kovinski baker
Baker v prahu
Bakrov nitrat
Črni bakrov oksid
Rdeči bakrov oksid
Baker brez kisika
Bakrov solfat
Bakrov tiocianat

Kovinski berilij
Berilijev oksid
Berilij v prahu

BIZMUT

BOR

BRON

CERIJ

Bizmutov citrat
Kovinski bizmut
Bizmutov oksid
Bizmutov subacetat
Bizmutov Subkarbonat
Bizmutov Subgalat
Bizmutov Subnitrat

Amorfni bor
Borov karbid
Kristalni bor
Kovinski bor
Borov nitrid

Kovinski bron
Bron v prahu

Cerijev acetat
Cerijev karbonat
Cerij koncentrat
Cerijev fluorid
Cerijev nitrid
Cerijev oksid

CINK

CIRKONIJ

DISPROZIJ

ERBIJ

Cinkov acetat
Kovinski cink
Cinkov Anode
Cinkov Žice
Cinkov Granule
Cinkov v prahu
Cinkove kroglice
Cinkov nitrat
Cinkov oksid
Cinkov Selenit

Amonijev karbonat
Cirkonijev karbonat
Kovinski cirkonij - Mikrokroglice
Cirkonijev ortosolfat
Cirkonijev oksiklorid
Cirkonijev naravni oksid
Cirkonijev sintetični oksid
Cirkonijev silikat
Cirkonij-silicijev aluminat

Disprozijev fluorid
Kovinski disprozij
Disprozijev oksid

Kovinski erbij
Erbijev oksid

EVROPIJ

GADOLINIJ

GALIJ

GERMANIJ

Kovinski evropij
Evropijev oksid

Gadolinijev oksid

Kovinski galij
Galijev oksid

Kovinski germanij
Germanijev oksid
Germanijev tetraklorid

GUMA

HAFNIJ

INDIJ

IRIDIJ

Tragakant guma

Hafnij v prahu

Kovinski indij
Indijev oksid

Iridij v prahu

ITERBIJ

ITRIJ

KADMIJ

KALCIJ

Iterbijev fluorid – Kovinski iterbij
Iterbijev oksid

Kovinski itrij
Itrijev oksid

Kovinski kadmij
Kadmij v paličicah
Kadmijev oksid
Kadmijev sulfid

Kalcijev acetat
Kalcijev silicid

KALIJ

KISLINE

KOBALT

KOSITER

Acetat
Dikromat
Karbonat
Klorid
Nitrat
Kalijev kositrat
Kalij-titanov oksalat

Borova kislina
Citronska kislina
Dušikova kislina
Sulfosalicilna kislina
Tartarska kislina
Volframova kislina

Kobaltov acetat
Kobaltov karbonat
Kobaltov klorid
Kovinski kobalt
Kobaltov nitrid
Kobaltov oksalat
Kobaltov oksid
kobalt v prahu
Kobaltovsulfid

Kositrov klorid
Kovinski kositer
Kositer v prahu
Kositrov metasulfonat
Kositer III oksid
Kositer II oksid
Kositrov sulfat
Kositrov Tetraklorid

KROM

LANTAN

LITIJ

LUTECIJ

Kromov acetat
Kromov klorid
Kovinski krom
Kromov nitrat
Zeleni kromov oksid

Kovinski lantan
Lantanov oksid

Litijev karbonatLitijev
Litijev klorid
Litijev fluorid
Kovinski litij
Litijev nitrat

Lutecijev oksid

MAGNEZIJ

MANGAN

MOLIBDEN

NATRIJ

Magnezijev acetat
Magnezijev citrat
Magnezijev fluosilikat
Kovinski magnezij  Magnezijev oksid
Magnezij v parhu
Magnezijevi ostružki (za Grignardovo reakcijo)

Manganov acetat
Manganov karbonat
Mangan v prahu
Kovinski Mangan
Luske
Manganov oksid
Mangan v prahu

Amonijev molibdat
natrijev molibdat
Molibdenov bisulfit
karbid
molibden
Kovinski molibden
Molibden v prahu
Molibdenov trioksid

Natrijev aluminat
Natrijev Dikromat
Natrijev Karbonat
Natrijev Citrat
Natrijev Fluorid
Natrijev Molibdat Metabisulfit
Natrijev Nitrat
Natrijev Selenit
Natrijev Silikat
Natrijev Sulfat
Natrijev kositrat

NEODIM

NIKELJ

NIOBIJ

PRAZEODIM

Neodim fluorid
Kovinski neodim
Neodim oksid

Nikljev acetat
Nikljev
k Carbonat
Nikljev klorid
Kovinski nikelj
Nikljev oksid
Nikelj v prahu
Nikljev nitrat
Črni nikljev oksid
Zeleni nikljev oksid
Nikljev Sulfat

Niobijeva žica
Kovinski niobij
Niobij v prahu

Kovinski prazeodim
Prazeodimov oksid

RENIJ

RODIJ

RUTENIJ

SAMARIJ

Kovinski renij
Renijeve ploščice
Renij v prahu

Rodij v prahu

Rutenij v prahu
Rutenijev tetraklorid

Kovinski samarij
Samarijev oksid

SELEN

SILICIJ

SKANDIJ

SREBRO

Selenov dioksid
Selen v prahu

Silicijev karbid
Kovinski silicij
Silicij v prahu

Kovinski skandij
Kovinski skandij v prahu

Srebro v prahu
Srebrov sulfid

STEKLO

STRONCIJ

SVINEC

TANTAL

Steklo v obliki mikrokroglic

Stroncijev klorid
Stroncijev oksalat

Svinčev karbonat
Valjani svinec
Kovinski svinec
Svinec v prahu
Svinčev nitrat
Oranžni svinčev oksid
Minij
rdeči svinčev oksid

Kovinski tantal
Tantal v prahu
Tantalov oksid

TELUR

TERBIJ

TITAN

TUNGSTEN (VOLFRAM)

Kovinski telur
Telurjev oksid

Terbijev karbid
Kovinski terbij
Terbijev oksid

Titanov karbid
Kovinski titan
Titanov oksid
Titan v prahu

Volframov karbid
Kovinski volfram
Modri volframov oksid
Rumeni volframov oksid
Volfram v prahu

VANADIJ

VOLASTONIT

ZAMAK

ŽELEZO

Amonijev metavanadat
Amonijev polivanadat
Natrijev vanadat
Kovinski vanadij
Vanadijev pentoksid

Volastonit

Poenoteni Zamak

Železov amonijev citrat
Železov amonijev oksalat
Železov fumarat
Železov ortofosfat
Železov oksid v prahu
Železo vanadij

ZLITINE                          

ŽVEPLO

 

 

Aluminij-Kalcij
Aluminij-Cink
Svinec-Kalcij
Baker-Krom
Baker-Fosfor
Baker-Berilij
Baker-Kobalt
Baker-Iridij
Baker-Nikelj
Baker-Nikelj_Cink
Baker-Mangan
Baker-Silicij
Baker-Kositer
Kositer-Baker
Baker-Titan x Baker-Cink
Aluminij Magnezij
Cinkove zlitine za tlačno litje -ZAMAK

Ultraventilirano žveplo

 

 


 

              SLOVENSKIN

GLAVNIH PROIZVODOV

PROIZVODOV (angleščini)

 

 

 

Brošura
 COMETOX
različica angleščini
 PDF

Certifikacijo

UNI EN ISO
9001:2008

 

 

  COMETOX   s.r.l.

Via XX Settembre 9
20080 Zibido san Giacomo  MI - ITALY
Phone :
+39 02 90003777
Fax :
+39 02 90003787 

e-pošta : sales@cometox.it