Principalele produse

COMETOX srl este specializată în comerţul cu următoarele produse:

BOR METAL - CARBURĂ –NITRAT:

Nitratul de bor este un material ceramic sintetic de avangardă disponibil sub formă de pulbere, solid, lichid şi sub formă de aerosol spray. Caracteristicile sale exclusive - capacitatea termică ridicată, conductivitatea termică excepţională, uzinabilitatea ridicată şi rigiditatea dielectrică ridicată - fac din nitratul de bor un material cu adevărat excepţional. Acesta este folosit pe scară largă şi ca agent de lubrifiere şi lubrifiant în diferite sectoare (utilizat în special în locul grafitului). Carbura de bor este un material abraziv cu proprietăţi chimice şi fizice similare cu cele ale diamantului, precum rezistenţa chimică şi durabilitatea.
Datorită durabilităţii sale ridicate carbura de bor este supranumită "Diamantul negru" şi (după diamant este nitratul de bor) unul dintre principalele materiale de uzinare.

Ribloanele de magneziu sunt o formă specială a metalelor de magneziu utilizată în special în industria farmaceutică şi mai precis în reacţiile Grignard şi deci pentru reactivii Grignard.

ZAMA DE PRESOFUZIUNE:

Compania COMETOX srl dispune de o gamă amplă de aliaje Zama:

 

Type ZL3 ZL6 ZL2 ZL6 ZL8 ZL12 ZL27 ZL16
Type Elem. Al Cu Mg Cr Ti Pb Cd Sn Fe Ni Si Zn
ZL3 min. 3,8 0,04 Rest
max. 4,2 0,03 0,06 0,003 0,003 0,001 0,020 0,001 0,02  
ZL5 min. 3,8 0,7 0,04 Rest
max. 4,2 1,1 0,06 0,003 0,003 0,001 0,020 0,001 0,02  
ZL2 min. 3,8 2,7 0,04 Rest
max. 4,2 3,3 0,06 0,003 0,003 0,001 0,020 0,001 0,02  
ZL6 min. 5,6 1,2   Rest
max. 6,0 1,6 0,01 0,003 0,003 0,001 0,020 0,02  
ZL8 min. 8,2 0,9 0,02 Rest
max. 8,8 1,3 0,03 0,005 0,005 0,002 0,035 0,04  
ZL12 min. 10,8 0,5 0,02 0,001 Rest
max. 11,5 1,2 0,03 0,005 0,005 0,002 0,050 0,05  
ZL27 min. 25,5 2,0 0,01 Rest
max. 28,0 2,5 0,02 0,005 0,005 0,002 0,070 0,07  
ZL16 min. 0,01 1,0 0,1 0,2 Rest
max. 0,04 1,5 0,02 0,2 0,3 0,005 0,004 0,003 0,040 0,07  

PROTECŢIA CATODICĂ: În prezent, COMETOX srl se prezintă pe piaţă ca o companie specializată în producţia de sisteme de protecţie catodică pasivă, folosind anozi de sacrificiu. Protecţia catodică este unul dintre remediile folosite împotriva coroziunii metalelor din mediul subteran şi marin. Tehnica utilizată constă în polarizarea structurii metalice, aceasta devenind catodică, schimbându-şi potenţialul.

 

Aplicaţii:

ÎN SECTORUL INDUSTRIAL: Sisteme standard sau personalizate pentru protecţia catodică a: - ţevilor - tancurilor şi cisternelor (chiar şi a celor îngropate sau scufundate)

NAVAL ŞI OFFSHORE - GALVANIC: Producţia de sfere din zinc pentru galvanizare
TERMOSANITAR:
Producţia de anozi de sacrificiu pentru boilere

 

Lista cu principalele produse

ACIZI

ALIAJE

ALUMINIU

ANTIMONIU

Acid boric
Acid citric
Acid nitric
Acid sulfosalicilic
Acid tartaric
Acid tungstic

Aluminiu-Calciu
Aluminiu-Zinc
Plumb-Calciu
Cupru-crom
Cupru-fosfor
Cupru-beriliu
Cupru-cobalt
Cupru-iridiu
Cupru-nichel
Cupru-Nichel_Zinc
Cupru-Mangan
Cupru-Siliciu
Cupru-cositor
Cositor-cupru
Cupru-Titan x Cupru-Zinc
Aluminiu magneziu
Aliaj de zinc prin presofuziune-ZAMA

Nitrat de aluminiu
Oxid de aluminiu
Pulbere de aluminiu
Corindon

50

Antimoniu metal
Pulbere de antimoniu
Sulfură de antimoniu
Trioxid de antimoniu

ARGINT

BERILIU

BISMUT

BOR

Pulbere de argint
Sulfură de argint

Nitrat de beriliu
Oxid de beriliu
Pulbere de beriliu

Citrat de bismut
Bismut metal
Oxid de bismut
Subacetat de bismut
Subcarbonat - Subgalat
Subnitrat

Bor amorf
Carbură de bor
Bor Cristalin
Bor Metal
Nitrat de bor

BRONZ

CADMIU

CALCIU

CERIUM

Bronz metal
Pulbere de bronz

Cadmiu metal
Baghete de cadmiu
Oxid de cadmiu
Sulfură de cadmiu

Acetat de calciu
Siliciură de calciu

Acetat de ceriu
Carbonat de ceriu
Ceriu concentrat
Fluorură de ceriu
Ceriu Nitrat
Oxid de Ceriu

COBALT

CROM

CUPRU

DISPROSIU

Acetat de cobalt
Carbonat de cobalt
Clorură de cobalt
Cobalt Metal
Nitrat de cobalt
Oxalat  de cobalt
Oxid de cobalt
Cobalt  pulbere
Sulfat de cobalt

Acetat de crom
Clorură de crom
Crom metal
Nitrat de crom
Oxid de crom verde

Acetat de cupru
Bromură de cupru
Carbonat de cupru
Clorură  de cupru
Sârmă de cupru
Metal  de cupru
Pulbere de cupru
Nitrat de cupru
Oxid negru de cupru
Oxid roşu de cupru
Cupru Oxigen liber
Sulfat de cupru
Tiocianat de cupru

Fluorură de diprosiu
Diprosiu metal
Oxid de diprosiu

ERBIU

EUROPIU

FIER

GADOLINIU

Erbiu metal
Oxid de erbiu

Europiu metal
Oxid de europiu

Citrat feric de amoniu
Oxalat feric de amoniu
Fumarat feros
Ortofosfat feros
Oxid de fier
Fier  Pulbere
Fier vanadiu

Oxid de gadoliniu

GALIU

GERMANIU

GUMĂ

HAFNIU

Galiu metal
Oxid de galiu

Germaniu metal
Oxid de germaniu
Tetraclorură de germaniu

Gumă adragant

Pulbere de hafniu

INDIU

IRIDIU

LANTAN

LITIU

Indiu metal
Oxid de indiu

Pulbere de iridiu

Lantan metal
Oxid de lantan

Carbonat de litiu
Clorură de litiu
Fluorură de litiu
Litiu metal
Nitrat de litiu

LUTEŢIU

MAGNEZIU

MANGAN

MOLIBDEN

Oxid de luteţiu

Acetat de magneziu
Citrat  de magneziu
Fluosilicat de magneziu
Magneziu metal
Oxid de magneziu
Pulbere de magneziu
Ribloanele de magneziu (pentru reacţiile Grignard)

Acetat de mangan
Carbonat de mangan
Pulbere de mangan
Mangan zgură de metal
Oxid de mangan
Pulbere de mangan

Molibdat de amoniu
Molibdat de sodiu
Bisulfură de molibden Carbură de molibden
Molibden metal
Pulbere de molibden
Trioxid de molibden

NEODIM

NICHEL

NIOBIU

PLUMB

Fluorură de neodim
Neodim metal
Oxid de neodim

Acetat de nichel
Carbonat de nichel
Clorură de nichel
Metal de nichel
Oxid de nichel
Pulbere de nichel
Nitrat  de nichel
Oxid negru de nichel
Oxid verde de nichel
Sulfat de nichel

Sârmă de niobiu
Niobiu metal
Pulbere de niobiu

Carbonat de plumb
Plumb laminat
Plumb  Metal
Pulbere de plumb
Nitrat  de plumb
Oxid de plumb galben
Oxid de plumb roşu

POTASIU

PRASEODIM

RENIU

RODIU

Acetat de potasiu
Bicromat  de potasiu
Carbonat  de potasiu
Clorură  de potasiu
Nitrat  de potasiu
Stanat de potasiu
Oxalat de potasiu şi titan

Praseodim metal
Oxid de praseodim

Reniu metal
Renio pelete
Pulbere de reniu

Pulbere de rodiu

RUTENIU

SAMARIU

SCANDIU

SELENIU

Pulbere de ruteniu
Tetraclorură de ruteniu

Samariu metal
Oxid de samariu

Scandiu metal
Pulbere de scandiu metal

Dioxid de seleniu
Pulbere de seleniu

SILICIU

SODIU

STANIU

STICLĂ

Carbură de siliciu
Siliciu metal
Pulbere de siliciu

Aluminat de sodiu
Bicromat  de sodiu
Carbonat  de sodiu
Citrat  de sodiu
Fluorură  de sodiu
Molibdat  de sodiu
Metabisulfit  de sodiu
Nitrat  de sodiu
Selenit  de sodiu
Silicat  de sodiu
Sulfat  de sodiu
Stanat de sodiu

Clorură de staniu
Staniu Metal
Pulbere de staniu
Metansulfonat de staniu
Oxid de staniu/ICO
Oxid de staniu/OSO
Sulfat de staniu
Tetraclorură de staniu

Microsfere de sticlă

STRONZIU

SULF

TANTALIU

TELURIU

Clorură de stronţiu
Oxalat de stronţiu

Sulf ultraventilat

Tantaliu metal
Pulbere de tantaliu 
Oxid de tantaliu

Teluriu metal
Oxid de teluriu

TERBIU

TITAN

TUNGSTEN (WOLFRAM)

VANADIU

Carbură de terbiu
Terbiu metal
Oxid de terbiu

Carbură de titan
Titan metal
Oxid de titan
Pulbere de titan

Carbură de tungsten
Tungsten metal
Oxid albastru de tungsten
Oxid galben de tungsten
Pulbere de tungsten

Metavanadat de amoniu
Polivanadat de amoniu
Vanadat de sodiu
Vanadiu metal
Pentoxid de vanadiu

VOLASTONIT

YTERBIU

YTIRIU

ZAMA

Valastonit

Fluorură de yterbiu -Metal
Oxid de Yterbiu

Ytiriu metal
Oxid de ytiriu

Zama unificată

ZINC

ZIRCONIU

 

 

Acetat de zinc
Zinc  Metal
Anozi de zinc
Sârmă  de zinc
Picături  de zinc
Pulbere de zinc
Sfere de zinc
Nitrat  de zinc
Oxid de zinc
Selenit de zinc

Carbonat de amoniu
Carbonat de zirconiu
Zirconiu metal
Zirconiu  Microsfere
Ortosulfat de zirconiu
Oxiclorură de zirconiu
Oxid natural de zirconiu
Oxid sintetic de zirconiu
Silicat de zirconiu
Aluminat de siliciu-zirconiu

 

 


 

              Română

PRINCIPALELE PRODUSE

PRODUSE (limba engleză)

 

 

 

broşură
 COMETOX
versiunea în limba engleză

 PDF

Cu certificatele calitativ

UNI EN ISO
9001:2008

 

 

  COMETOX   s.r.l.

Via XX Settembre 9
20080 Zibido san Giacomo  MI - ITALY
Phone :
+39 02 90003777
Fax :
+39 02 90003787 

e-mail : sales@cometox.it